logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

O plebiscycie

Jak ratować siebie i kolejne pokolenia? Jak ocalić to, co najcenniejsze w przyrodzie? Jakie warunki stworzyć, by działalność ludzi współgrała z naturalnym środowiskiem? Te pytania leżą u podstaw wyjątkowej inicjatywy, którą podejmuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, a także przedstawicielami innych ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i biznesu.

UKSW od wielu lat prowadzi projekty badawcze na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Uniwersytet posiada również zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci: Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego w Dziekanowie Leśnym, a także stację terenową we Wróblach-Wargocinie.

Z uwagi na ogromne doświadczenie i potencjał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje kolejny raz – Plebiscyt Ekologiczny „Wspólna zielona przyszłość”, który wzmocni działania na rzecz dobrego klimatu i środowiska naturalnego. Działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska to dziś ważny temat badań naukowych i kluczowy obszar światowej gospodarki i polityki.

Decyzję o udzieleniu wsparcia tej inicjatywy podjęli już: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Do współpracy zaprosiliśmy też działające na rzecz ekologii organizacje pozarządowe – Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska oraz przedsiębiorców, prowadzących politykę proekologiczną, m.in. PKN ORLEN, Polskie Koleje Państwowe S.A., Cukrownię Glinojeck S.A.

Plebiscyt ekologiczny „Wspólna zielona przyszłość” to pierwsza tego typu ogólnopolska inicjatywa, która ma szeroko – interdyscyplinarnie – spojrzeć na aktywności związane z ochroną środowiska i klimatu, ekologią, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody. Projekty obejmują takie obszary jak: ochrona przyrody i środowiska, ekologia, odnawialne źródła energii, racjonalne zarządzanie surowcami naturalnymi, edukacja ekologiczna. Szczegółowe cele związane z oceną poszczególnych projektów zawiera regulamin konkursu. Kapituła konkursowa będzie miała możliwość przyznania nagrody specjalnej dla osoby lub organizacji szczególnie zaangażowanej w działalność ekologiczną w Polsce.