logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

O uniwersytecie

Jesteśmy chętnie wybieraną uczelnią publiczną w Warszawie. Dajemy możliwość kształcenia w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistyczno-społecznych po ścisłe, przyrodnicze, a także medyczne. Wyróżnia nas doświadczona kadra naukowa, innowacyjne projekty badawcze oraz przyjazna atmosfera.

Nasz Uniwersytet składa się z 12 wydziałów zlokalizowanych w dwóch kampusach przy ul. Dewajtis oraz Wóycickiego. Studenci mają do wyboru 43 kierunki studiów, w tym m.in.: kierunek ochrony środowiska, biologię, psychologię, prawo, dziennikarstwo, filologię włoską czy ekonomię. Stwarzamy nowoczesną przestrzeń do rozwoju talentów. Łączymy teorię z praktyką, dzięki czemu odpowiadamy na aktualne potrzeby rynku pracy.

Od wielu lat w ramach Centrum Ekologii i Ekofilozofii prowadzimy projekty badawczo na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Posiadamy również zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci: Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Dziekanowie Leśnym, a także stację terenową we Wróblach-Wargocinie. Ich celem jest tworzenie i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań m.in. na rzecz środowiska naturalnego.

Więcej informacji o Uniwersytecie na stronie głównej UKSW.