logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kontakt

Organizatorem plebiscytu jest:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Kontakt:
ekoplebiscyt[at]uksw.edu.pl

Komitet organizacyjny:

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. uczelni
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UKSW

prof. dr hab. Jacek Tomczyk,
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

prof. dr hab. Janusz Uchmański
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. uczelni 
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. uczelni 
Centrum Ekologii i Ekofilozofii

dr Ewa K. Czaczkowska
Biuro Komunikacji i Promocji

dr Igor Kilanowski
Biuro Rektorskie

Łukasz Witkiewicz
Biuro Komunikacji i Promocji