logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW uczelnią ekologiczną 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego od początku istnienia wielką uwagę poświęcał zagadnieniom związanym z ekologią i ochroną środowiska.