logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW uczelnią ekologiczną 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego od początku istnienia wielką uwagę poświęcał zagadnieniom związanym z ekologią i ochroną środowiska. Wyrazem troki o środowisko naturalne oraz człowieka było m.in. powołanie do istnienia Instytutu Ekologii i Bioetyki, który aktualnie nosi nazwę Centrum Ekologii i Ekofilozofii. 

Centrum prowadzi zarówno studia stacjonarne, jak i podyplomowe. W ramach kształcenia stacjonarnego proponujemy, jako jedyni w Polsce, interdyscyplinarne studia z obszaru Ochrony Środowiska. Kształcą one ekspertów zarówno w dziedzinie zarządzania środowiskiem, jak i monitoringu i technologii środowiskowych.  

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

Centrum wielokrotnie zdobywało projekty naukowe oraz edukacyjne w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska. Na uwagę zasługuje projekt ekologiczny „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”, który finansowany jest z Funduszy Norweskich. W 2022 roku w bazie terenowej zlokalizowanej w gminie Maciejowice, realizowany jest kolejny ważny ekologicznie projekt „Czynna ochrona zagrożonych gatunków siewkowych na wyspach wiślanych”. 

W ramach Centrum od 2003 roku wydawane jest czasopismo o tematyce ekologicznej Studia Ecologiae et Bioethicae. Jest ono indeksowane w wielu bazach oraz umieszczone zostało na liście MEN. 

Jedną z inicjatyw ekologicznych, którymi może poszczycić się nasza Uczelnia, było założenie łąki kwiatowej na kampusie Wóycickiego, czy powstanie Stacji Meteo, która na bieżąco monitoruje jakość powietrza, czyli analizuje stan aktualnego występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.  

Kolejną ważną inicjatywą ekologiczną, którą zainicjowała nasza Uczelnia i Centrum to Plebiscyt Ekologiczny „Wspólna Zielona Przyszłość”, którego celem jest wzmocnienie wszelkich działań na rzecz klimatu i środowiska naturalnego. O zainteresowaniu plebiscytem świadczy fakt, że uzyskał on patronat i wsparcie m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Do współpracy zaprosiliśmy również działające na rzecz ekologii organizacje pozarządowe. Już w styczniu odbędzie się pierwsza gala Plebiscytu połączona z wręczeniem nagród. 

Mamy nadzieję, że podejmowane różnorodne inicjatywy ekologiczne na naszej uczelni istotnie przyczynią się ochrony środowiska naturalnego.  

prof. dr hab. Jacek Tomczyk, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW oraz członek Kapituły Plebiscytu Ekologicznego „Wspólna Zielona Przyszłość”