logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Satisfied with research results

Badania naukowe

Kategoria „Badania naukowe” skierowana jest do uniwersytetów, szkół wyższych oraz instytutów i ośrodków badawczych z terenu Polski.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów licencjackich i magisterskich, doktoranci pod opieką promotora oraz pracownicy sfery nauki zajmujący się dydaktyką lub badaniami naukowymi.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w plebiscycie należy wypełnić formularz, który pobrać można na dole strony.

Do konkursu zgłoszone mogą być zakończone prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, a także prace naukowe opublikowane w latach 2020-2023 dotyczące szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska.

Opis pracy należy udokumentować w postaci pliku PDF zgłoszonej pracy.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do 8 grudnia 2023 roku na adres ekoplebiscyt@uksw.edu.pl.

Wybór laureatów

W plebiscycie oceniane będą prace pracowników naukowych lub dydaktycznych.

Przy wyborze laureatów Komisja weźmie pod uwagę:

  • zgodność zgłoszonego projektu z zadaniem i celami konkursu,
  • zwiększenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska,
  • innowacyjność i oryginalność podjętego tematu.

Więcej informacji w Regulaminie plebiscytu.