logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW od 2019 roku organizuje studia z zakresu ochrony środowiska. Wcześniej działało na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW jako Instytut Ekologii i Bioetyki.

Obok działalności naukowo-dydaktycznej, jednostka realizuje interdyscyplinarne projekty o charakterze konsultingowym i edukacyjnym. W proces realizacji projektów włączane są kolejne laboratoria przyrodnicze oraz specjaliści z innych instytutów na UKSW.

Centrum Ekologii i Ekofilozofii posiada własną stację meteorologiczną. We Wróblach, woj. mazowieckie, działa natomiast ośrodek terenowy, który pozwala na rozwijanie działalności badawczo-naukowej.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Ekologii i Ekofilozofii.