logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

education

Edukacja

Kategoria „Edukacja” skierowana jest do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz zespołów szkół z terenu województwa mazowieckiego.

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów pod przewodnictwem opiekuna (nauczyciela). Uczestnicy muszą być uczniami jednej placówki oświatowej. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba zespołów z każdej szkoły.

Uczestnicy mogą być członkami tylko jednego zespołu projektowego. Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w plebiscycie należy wypełnić formularz, który został umieszczony na dole strony.

Do konkursu zgłoszone mogą być zrealizowane projekty w latach 2020-2023 z zakresu edukacji ekologicznej i szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska.

Opis projektu należy udokumentować przynajmniej jednym zdjęciem lub jakąkolwiek inną formą wizualną, np. plakatem, filmem, itp. Ponadto możliwe jest przekazanie linków do relacji medialnych czy aktywności w mediach społecznościowych.

Opis pracy należy udokumentować w postaci pliku PDF zgłoszonej pracy.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do 8 grudnia 2023 roku na adres ekoplebiscyt@uksw.edu.pl.

Wybór laureatów

Projekty oceniane będą w dwóch podkategoriach:

  1. projekty szkół podstawowych,
  2. projekty szkół ponadpodstawowych.

Przy wyborze laureatów Komisja weźmie pod uwagę:

  • zgodność zgłoszonego projektu z zadaniem i celami konkursu,
  • zwiększenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska,
  • innowacyjność i skuteczność realizacji projektu,
  • wpływ projektu na szeroko rozumiane otoczenie szkoły.

Więcej informacji w Regulaminie plebiscytu.