logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

GALA PLEBISCYTU EKOLOGICZNEGO „WSPÓLNA ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ”

Już 12 stycznia 2023 r. na UKSW odbędzie się gala finałowa Plebiscytu Ekologicznego „Wspólna zielona przyszłość”. Poznamy na niej zwycięzców w trzech kategoriach: technologie, badania naukowe oraz inicjatywa samorządowa.

Plebiscyt ekologiczny to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce, której celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody. Do udziału w konkursie zgłoszono kilkadziesiąt interdyscyplinarnych projektów i lokalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

– Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ponad 20 lat działa instytucja, aktualnie jest to Centrum Ekologii i Ekofilozofii, która zajmuje się ochroną środowiska i zagadnieniami ekologicznymi. Wizją Uniwersytetu i Centrum było powołanie w tym roku Ekoplebiscytu, który skierowany jest do różnych partnerów: do firm, do jednostek samorządu terytorialnego oraz do szeroko pojętego świata nauki – podkreśla prof. dr hab. Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zgłoszone projekty ocenione zostały przez kapitułę konkursową, w której skład weszli wybitni naukowcy z kilku polskich ośrodków badawczych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną środowiska i klimatu. Na zwycięstwo mogą liczyć projekty, które wyróżniają się pod względem innowacyjności oraz wpływu na społeczeństwo i najbliższe otoczenie.

– Skala i pilność kryzysu ekologicznego wymaga podjęcia zdecydowanych i zintegrowanych działań. Dlatego cieszę się, że Plebiscyt Ekologiczny „Wspólna zielona przyszłość” łączy siły nauki, biznesu i władz lokalnych, by szukać rozwiązań i stawiać czoła temu wielkiemu wyzwaniu współczesności. Jako Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska chcemy inspirować i mobilizować wspólnotę katolicką do troski o nasz wspólny dom i działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej – dodaje Anna Kluzińska, członkini zarządu Fundacji LSM Polska – Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

Z kolei o Plebiscycie jako znakomitej okazji do pokazania najlepszych rozwiązań mówi Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji Fortum. – W Fortum produkujemy energię, ale przede wszystkim tworzymy czystszy świat. To nie jest górnolotny slogan, to nasza codzienność. Aby tę misję realizować, konieczna jest współpraca. Żadna firma, żadna organizacja nie zdziała nic sama. Fortum chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, ale równie chętnie inspirujemy się innowacjami innych podmiotów – mówi Ławrecki.

Plebiscyt ekologiczny organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem plebiscytu jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska oraz m.in. firma energetyczna Fortum. Gala finałowa odbędzie się 12 stycznia 2023 roku na kampusie Wóycickiego UKSW w Warszawie.