logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Laureaci II edycji Plebiscytu Ekologicznego “Wspólna Zielona Przyszłość”

Z 30 nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy najlepsze projekty, badania, przedsięwzięcia i proekologiczne działania w szkołach.

Przyznaliśmy łącznie 13 nagród i wyróżnień.

Mamy zaszczyt ogłosić zwycięzców plebiscytu ekologicznego

„Wspólna Zielona Przyszłość”!

Kategoria: Samorząd

Podkategoria: Gminy wiejskie

Pierwsze miejsce zdobyła

Gmina wiejska Zbuczyn – za działania proekologiczne i za szeroko zakrojoną i długotrwałą akcję edukacyjną.

Wyróżnienie przyznano dla

Gminy wiejskiej Przytyk – za efektywne działania proekologiczne w obszarze jakości powietrza.

Podkategoria: Gminy inne

Pierwsze miejsce zdobyła

Gmina miejska Pruszków – przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w obszarze ochrony przyrody i jej efektywne wykorzystanie.

Wyróżnienie przyznano dla

Gminy miejskiej Mława – za akcję edukacyjno-informacyjną.

Kategoria: Badania

Podkategoria: prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie

Pierwsze miejsce zdobyła

Dominika Bartosiak – za badania jakości wody w zbiornikach wodnych w wybranych parkach miejskich w Warszawie.

Wyróżnienie przyznano dla

Aleksandry Roczeń – za analizę prawną ochrony zasobów naturalnych w działalności rolniczej.

Podkategoria: prace doktorskie

Pierwsze miejsce zdobył

Paweł Jarosiewicz – za pracę Zastosowanie koncepcji ekohydrologii do redukcji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego w systemach rzecznych.

Podkategoria: prace pracowników naukowych lub dydaktycznych

Pierwsze miejsce zdobył

Dr Artur Pędziwiatr – za opracowanie metody oceny jakości odpadów paleniskowych.

Kategoria: Edukacja

Podkategoria: Szkoły podstawowe

Pierwsze miejsce zdobyła

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim – za projekt promujący ideę zrównoważonego rozwoju poprzez wieloaspektowość działań: od teoretycznych do praktycznych lokalnych inicjatyw.

Wyróżnienie przyznano dla

Szkoły Podstawowej nr 154 w Warszawie – za integracyjny projekt edukacyjny aktywizujący dzieci ze szkolnej świetlicy.

Podkategoria: Szkoły ponadpodstawowe

Pierwsze miejsce zdobyło

Liceum Ogólnokształcące im. Tosi Kozłowskiej – za projekt promujący ideę troski o środowisko naturalne poprzez kampanie dotyczącą elektrośmieci w mediach społecznościowych

Kategoria: Technologie

Pierwsze miejsce zdobyła

Spółka Ścieki Polskie Sp. z .o.o.  – za opracowanie Systemu sterowania stacją zlewną UZO – urządzenie zlewne online.

Wyróżnienie przyznano dla

Eko-System SADDAR – za opracowanie metody recyklingu odpadowego PET.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!