logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rusza plebiscyt ekologiczny

Ruszyła pierwsza edycja plebiscytu ekologicznego „Wspólna zielona przyszłość”. To pierwsze tego typu inicjatywa w Polsce, której celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody.

Organizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie plebiscyt ma szeroko – interdyscyplinarnie – spojrzeć i docenić aktywności związane z ochroną środowiska i klimatu, ekologią, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

Nagrody w plebiscycie przyznane zostaną w pięciu kategoriach: badania naukowe, projekty edukacyjne, inicjatywy samorządowe, zielone technologie oraz rolnictwo. Na zwycięstwo mogą liczyć projekty, które wyróżniają się pod względem innowacyjności oraz wpływu na społeczeństwo i najbliższe otoczenie. Szczegółowe cele związane z oceną poszczególnych projektów zawiera regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej ekoplebiscyt.uksw.edu.pl. Tam dostępny jest także formularz zgłoszeniowy.

UKSW ma ogromne doświadczenie w badaniu i tworzeniu nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych na rzecz ochrony środowiska, ekologii i inżynierii środowiska. Posiadamy cenne zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, a wkrótce również Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego w Dziekanowie Leśnym. Naturalnym kolejnym krokiem jest integracja organizacji i inicjatyw ekologicznych, którą podejmujemy w ramach tego plebiscytu – podkreśla rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Zgłoszone projekty ocenione zostaną przez kapitułę konkursową, w której znaleźli się wybitni naukowcy z kilku polskich ośrodków badawczych, m.in. prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, prof. dr hab. Joanna Kostecka, prof. dr hab. Jacek Tomczyk czy prof. dr hab. Jerzy Długoński. W skład kapituły weszli również przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną środowiska i klimatu:  minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, prezes Fundacji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska Piotr Abramczyk oraz przedstawiciele zielonych przedsiębiorstw: Polskich Kolei Państwowych i Cukrowni Glinojeck S.A.

Kryzys klimatyczny i zdobycie niezależności od paliw kopalnych jest wielkim i pilnym wyzwaniem dla świata i dla Polski. Jeszcze mocniej pokazała to wojna w Ukrainie. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać  innowacje i projekty, które przybliżają nas do zielonej przyszłości, a jednocześnie mają pozytywny wpływ na swoje otoczenie społeczne. Katolicka Nauka Społeczna od dawna podkreśla, że nowe rozwiązania będą trwałe, wtedy gdy będą nie tylko chronić przyrodę, ale także wspierać ludzi i wspólnoty, w których żyją – mówi Piotr Abramczyk, prezes Fundacji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

Plebiscyt ekologiczny organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem plebiscytu jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, zaś sponsorem firma energetyczna Fortum.

W Fortum produkujemy energię, ale przede wszystkim tworzymy czystszy świat. To nie jest górnolotny slogan, to nasza codzienność. Aby tę misję realizować, konieczna jest współpraca. Żadna firma, żadna organizacja nie zdziała nic sama. Plebiscyt to znakomita okazja do pokazania najlepszych rozwiązań. Fortum chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, ale równie chętnie inspirujemy się innowacjami innych podmiotów – mówi Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji, Fortum.

Udział w plebiscycie jest bezpłatny. Zgłoszenia nasyłać można do 21 sierpnia br. Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w październiku 2022 roku.