logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

photo of bicycles on parking places

Samorząd

Kategoria „Samorząd” skierowana jest do gmin z terenu województwa mazowieckiego.

Do konkursu zgłoszone mogą być zrealizowane inicjatywy i działania proekologiczne, mające na celu poprawę jakości środowiska na terenie gminy w latach 2020-2023.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w plebiscycie należy wypełnić formularz, który pobrać można na dole strony.

Opis projektu należy udokumentować przynajmniej jednym zdjęciem lub jakąkolwiek inną formą wizualną, np. plakatem, filmem, itp. Ponadto możliwe jest przekazanie linków do relacji medialnych czy aktywności w mediach społecznościowych.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do 8 grudnia 2023 roku na adres ekoplebiscyt@uksw.edu.pl.

Wybór laureatów

Projekty oceniane będą w dwóch podkategoriach:

  • działania gmin wiejskich,
  • działania pozostałych gmin.

Przy wyborze laureatów Komisja weźmie pod uwagę:

  • zgodność zgłoszonego projektu z zadaniem i celami konkursu,
  • nowatorstwo projektu,
  • przydatność realizacji inwestycji.

Więcej informacji w Regulaminie plebiscytu.