logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Eco-friendly engineering team with the solar panel

Technologie

Kategoria „Technologie” skierowana jest do wytwórców technologii, przedsiębiorców i ośrodków badawczych z terenu Polski.

Do konkursu zgłoszone mogą być wdrożone w latach 2020-2023 technologie i rozwiązania proekologiczne. Zgłoszenia nadsyłać mogą zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły pod przewodnictwem kierownika projektu.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w plebiscycie należy wypełnić formularz, który pobrać można na dole strony.

Opis projektu należy udokumentować przynajmniej jednym zdjęciem lub jakąkolwiek inną formą wizualną, np. plakatem, filmem, itp. Ponadto możliwe jest przekazanie linków do relacji medialnych.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do 8 grudnia 2023 roku na adres ekoplebiscyt@uksw.edu.pl.

Wybór laureatów

Przy wyborze laureatów Komisja weźmie pod uwagę:

  • zgodność zgłoszonego projektu z zadaniem i celami konkursu,
  • nowatorstwo projektu,
  • przydatność realizacji inwestycji.

Więcej informacji w Regulaminie plebiscytu.