logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wielka Gala Wręczenia Nagród

W środę, 31 stycznia wreszcie poznany zwycięzców i wyróżnionych podczas Wielkiej Gali Wręczenia Nagród Plebiscyt Ekologicznego „Wspólna Zielona Przyszłość”.

Przed mani też debata „Przyszłość Wisły” z udziałem znakomitych gości.

Zapraszamy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zabiegają o zieloną przyszłość naszej planety.

To wydarzenie jest waszym świętem – zróbcie wszystko, by tego dnia pojawić się w auli Schumana UKSW!

31.01.2024, godz. 11:00

UKSW, Aula Schumana, Warszawa ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 21

Program wydarzenia:

11.00uroczyste rozpoczęcie

Przemówienia powitalne:

prof. dr hab. Jacek Tomczyk – Dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ks. prof. ucz. dr hab. Marek Stokłosa – Przewodniczący Kapituły Konkursu

Andrzej Różycki – z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Przedstawiciel Fundacji Orlen

Anna Piwowarczyk – Przedstawiciel Fundacja Polska z Natury

prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki – Przedstawiciel Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska

11.30-12.30panel ekspercki „Przyszłość Wisły”

Prowadzący: dr Marcin Klimski

Uczestnicy:

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

dr Monika Bukacińska, UKSW

dr Dariusz Bukaciński, UKSW

dr Jacek Engel, Fundacja Greenmind

12.30-13.00przerwa kawowa

13.00-13.15występ artystyczny

13.15-14.00uroczysterozdanie nagród II edycji Eko Plebiscytu

14.00-14.15występ artystyczny

14.15-15.00 – lunch

Serdecznie zapraszamy!