logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zbliża się rozstrzygnięcie Plebiscytu Ekologicznego

Zbliża się rozstrzygnięcie Plebiscytu Ekologicznego „Wspólna Zielona Przyszłość”, który organizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To pierwsza tego typu ogólnopolska inicjatywa, której celem jest interdyscyplinarna ocena działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, ekologią, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

Celem pierwszej edycji Plebiscytu Ekologicznego jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody.

Statuetka Plebiscytu Ekologicznego „Wspólna Zielona Przyszłość”

 – W ramach konkursu zostały przysłane bardzo ciekawe prace w trzech kategoriach: badania naukowe – prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i pracowników naukowych; inicjatywy samorządowe oraz zielone technologie. Już w styczniu dowiemy się, kto jest zwycięzcą w każdej z wymienionych kategorii – mówi prof. dr hab. Jacek Tomczyk, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, członek Kapituły Plebiscytu Ekologicznego „Wspólna Zielona Przyszłość”.

Ogłoszenie laureatów oraz Gala wręczenia nagród odbędzie się 12 stycznia 2023 r.  na kampusie Wóycickiego UKSW.

Plebiscyt ekologiczny UKSW organizuje we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem plebiscytu jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, zaś sponsorem firma energetyczna Fortum.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego dużą uwagę poświęca zagadnieniom związanym z ekologią i ochroną środowiska. Wyrazem tego jest istnienie Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Kształcimy przyszłych ekologów na dwóch kierunkach: inżynieria środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku oraz ochrona środowiska w Ramach Centrum na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Stacja Meteo na kampusie Wóycickiego UKSW
Stacja Meteo na kampusie Wóycickiego UKSW

– Jedną z inicjatyw ekologicznych naszej Uczelni było założenie łąki kwiatowej na kampusie Wóycickiego, czy powstanie Stacji Meteo, która na bieżąco monitoruje jakość powietrza, czyli analizuje stan aktualnego występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 – mówi prof. dr hab. Jacek Tomczyk.

Na terenie Uniwersytetu działa także Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW, w skład którego wchodzi m.in. Laboratorium Waloryzacji Środowiska, Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych, Laboratorium Hydrobiologii oraz Laboratorium Ekologii Gleby.