logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zwycięzcy Plebiscytu Ekologicznego UKSW

Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Izabelin, a także firma Inventia Sp. z o.o. znalazły się w gronie laureatów Plebiscytu Ekologicznego UKSW „Wspólna zielona przyszłość”. W czwartek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się gala wieńcząca konkurs.

– Nasz Uniwersytet chce promować i rozwijać działalność proekologiczną w kraju i Europie. W prowadzeniu badań na rzecz ekologii UKSW nie zamyka się w swych murach, lecz podejmuje różne inicjatywy, które we współpracy z różnymi partnerami społecznymi i biznesowymi, promują idee ochrony przyrody czy zrównoważonego rozwoju – podkreślił ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW podczas otwarcia gali.

Na zdjęciu ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW

Dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW prof. dr hab. Jacek Tomczyk wskazał, że najlepsze efekty działań na rzecz środowiska przynosi współpraca. – Dlatego nasz plebiscyt ma za zadanie promować i integrować różne środowiska, które wspólnymi siłami troszczą się o przyszłość naszego kraju – powiedział.

Najlepsze projekty nagrodzone

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: badania naukowe (z trzema podkategoriami), samorząd (z dwoma podkategoriami) oraz technologia. W tej ostatniej nagrodę za opracowanie innowacyjnego systemu kontroli warunków glebowych w uprawach przy wykorzystaniu bezprzewodowej transmisji danych otrzymała firma Inventia Sp. z o.o.

W kategorii Samorząd. Gminy wiejskie nagrodę otrzymała gmina Izabelin w uznaniu za nowatorskie działania związane z ograniczeniem ilości odpadów i gospodarowanie nimi oraz promowanie gospodarki cyrkularnej. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała gmina Jednorożec za promowanie solidarności lokalnej w zakresie realizacji projektów ekologicznych.

W kategorii Samorząd. Gminy pozostałe nagrodę zdobyła gmina Ostrów Mazowiecka za wartościowy projekt przyczyniający się do poprawy efektywności energetycznej oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej na terenie gminy. Z kolei za promocję zielonej infrastruktury oraz ochronę środowiska ludzkiego, zdrowia i jakości życia wyróżnienie otrzymała gmina Miasto Mława.

W kategorii Badania naukowe. Prace pracowników naukowych lub dydaktycznych nagroda trafiła do dr. inż. Macieja Thomasa, dr. inż. Przemysława Drzewicza, mgr. inż. Angeliki Więckol-Ryk oraz dr. Balamurugana Panneerselvama za opracowanie innowacyjnej metody wykorzystywania żelazianu potasu do oczyszczania ścieków w myjniach samochodowych.

W kategorii Badania naukowe. Prace doktorskie za propozycję ekologicznej metody ograniczania wzrostu grzybów fiotopatogennych przez drożdże nagrodę zdobyła dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk, zaś w kategorii Badania naukowe. Prace licencjackie i magisterskie za przedstawienie znaczenia edukacji ekologicznej w dobie kryzysu energetycznego nagrodzona została Sylwia Chorchos. Wyróżnienie w tej kategorii Mateusz Adam Baluk za propozycję nanotechnologicznej metody inaktywacji szczepów bakterii.

„Wspólna zielona przyszłość”

Plebiscyt „Wspólna zielona przyszłość” to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce, której celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody. Do udziału w konkursie zgłoszono kilkadziesiąt interdyscyplinarnych projektów i lokalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

Zgłoszone projekty ocenione zostały przez kapitułę konkursową, w której skład weszli wybitni naukowcy z kilku polskich ośrodków badawczych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną środowiska i klimatu.

– Doświadczenia ostatnich dni pokazują dobitnie, że zmagamy się z kryzysem ekologicznym, który wymaga pilnej interwencji. Dlatego Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska podejmuje różne inicjatywy, na przykład program animatorów Laudato Si’ czy program Zielone Parafie, które promują świadomość ekologiczną zarówno wśród katolików, jak i wszystkich mieszkańców naszej planety Środowiska chcemy inspirować i mobilizować wspólnotę katolicką do troski o nasz wspólny dom i działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej – podkreśla Piotr Abramczyk, prezes zarządu Fundacji GCCM Polska-Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.

– Każda inicjatywa, która zmierza do tego, aby szukać możliwości ekologicznego oddziaływania na środowisko i oszczędzania materiałów jest bardzo bliska naszemu sercu i jest spójna z działalnością Fortum. Dlatego angażujemy się w projekty, takie jak plebiscyt ekologiczny, aby doceniać inicjatywy zmierzające do oszczędzania energii i redukcji emisji CO2 – mówi Piotr Górnik, prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska, partner plebiscytu.

Kryzys energetyczny a ekologia

Ogłoszeniu laureatów i wręczeniu nagród towarzyszyła prezentacja badań „Opinie i wiedza katolików o zmianach klimatu” oraz panel dyskusyjny „Kryzys energetyczny a ekologia”.

Na zdjęciu uczestnicy panelu dyskusyjnego (od lewej): prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki; dr Kinga Makuch; prof. dr. inż. Krzysztof Biernat, dr hab. Andrzej Kulczycki, prof. ucz. oraz Piotr Górnik

Uczestnicy panelu: prof. dr. inż. Krzysztof Biernat, dr hab. Andrzej Kulczycki, prof. ucz.; dr Kinga Makuch; prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki; Piotr Górnik, prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska zastanawiali się nad tym, czy energetyka jądrowa w Polsce jest bezpiecznym rozwiązaniem kryzysu energetycznego w Polsce. Ocenili też przyszłość energetyki węglowej i szanse związane z odnawialnymi źródłami energii, jako alternatywą dla energetyki jądrowej. Rozmowę moderowała dr Agata Kosieradzka-Federczyk z UKSW.

Krzysztof Jodłowski ze Światowego Ruchu na Rzecz Środowiska wskazał, że pozytywny stosunek do ochrony środowiska i klimatu coraz silniej przekłada się na działania promujące rozwiązania proekologiczne w obszarze nauki, technologii czy dobrych praktyk jednostek samorządu terytorialnego.

Premiera filmu „The Letter”

Zwieńczeniem gali plebiscytu ekologicznego „Wspólna zielona przyszłość” była premiera filmu dokumentalnego „The Letter” z udziałem papieża Franciszka. Film „The Letter” (ang. List) to historia kilkorga aktywistów ekologicznych, którzy podróżują do Rzymu by porozmawiać z Ojcem Świętym Franciszkiem o przesłaniu jakie niesie Jego encyklika Laudato Si’. Podczas tego wyjątkowego spotkania katolików-ekologów z papieżem poznamy osobistą historię Franciszka, o której nie wspominali dotąd biografowie Biskupa Rzymu.

Galę uświetnił występ zespołu Moribaya w międzynarodowym składzie artystów, pasjonatów i podróżników z Polski, Burkina Faso, Australii i Ukrainy.

Plebiscyt ekologiczny organizowany jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem plebiscytu jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska oraz m.in. firma energetyczna Fortum. Patronami medialnymi plebiscytu są TVP3 Warszawa oraz magazyn Biznes & Ekologia.

Na zdjęciu (od lewej) wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska

LAUREACI PLEBISCYTU EKOLOGICZNEGO „WSPÓLNA ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ”

Kategoria: Badania naukowe
Podkategoria: prace pracowników naukowych lub dydaktycznych
I miejsce – dr inż. Maciej Thomas, dr inż. Przemysław Drzewicz, mgr inż. Angelika Więckol-Ryk, dr Balamurugan Panneerselvam
Uzasadnienie: Za innowacyjną metodę wykorzystywania żelazianu potasu do oczyszczania ścieków w myjniach samochodowych.

Podkategoria: prace doktorskie
I miejsce – dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk
Uzasadnienie: Za propozycję ekologicznej metody ograniczania wzrostu grzybów fiotopatogennych przez drożdże.

Podkategoria: prac licencjackie i magisterskie
I miejsce – Sylwia Chorchos
Uzasadnienie: Za przedstawienie znaczenia edukacji ekologicznej w dobie kryzysu energetycznego.
Wyróżnienie – Mateusz Adam Baluk
Uzasadnienie: Za propozycję nanotechnologicznej metody inaktywacji szczepów bakterii.

Kategoria: samorząd
Podkategoria: działania gmin wiejskich
I miejsce – Gmina Izabelin
Uzasadnienie: Za nowatorskie działania związane z ograniczeniem ilości odpadów i gospodarowanie nimi oraz promowanie gospodarki cyrkularnej.
Wyróżnienie – Gmina Jednorożec
Uzasadnienie: Za promowanie solidarności lokalnej w zakresie realizacji projektów ekologicznych.

Podkategoria: działania pozostałych gmin
I miejsce – Gmina Ostrów Mazowiecka
Uzasadnienie: Za wartościowy projekt przyczyniający się do poprawy efektywności energetycznej oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej na terenie gminy.
Wyróżnienie – Miasto Mława
Uzasadnienie: Za promocje zielonej infrastruktury oraz ochronę środowiska ludzkiego, zdrowia i jakości życia.

Kategorie: Technologie
I miejsce – Firma Inventia Sp. z o.o.
Uzasadnienie: Za innowacyjny system kontroli warunków glebowych w uprawach przy wykorzystaniu bezprzewodowej transmisji danych.

Źródło: uksw.edu.pl